Bli kund hos oss

Att bli kund hos oss innebär att vi, förutom hjälper till med tjänster enligt nedan, ger er som företagare/organisation en trygghet att veta att ekonomin och administrationen uppfyller de krav och regler som gäller, vi håller koll på alla deadlines, vi ger er råd om hur ni kan få mesta möjliga i plånboken till lägst skatt.

Vi finns tillgängliga för er som ett bollplank gällande frågor som gäller ekonomi och administration och vi levererar dessa tjänster inom överenskommen tid.

Förutom våra 10 egna konsulter har vi tillgång till experter inom moms- skatter- affärsjuridik när det behövs. Vi är medlemmar i Baker Tilly Sverige, ett nätverk av byråer med ca 600 anställda, samt har tillgång till Baker Tilly Internationals representanter i ca 120 länder.

Bli kund hos oss

Att bli kund hos oss innebär att vi, förutom hjälper till med tjänster enligt nedan, ger er som företagare/organisation en trygghet att veta att ekonomin och administrationen uppfyller de krav och regler som gäller, vi håller koll på alla deadlines, vi ger er råd om hur ni kan få mesta möjliga i plånboken till lägst skatt.

Vi finns tillgängliga för er som ett bollplank gällande frågor som gäller ekonomi och administration och vi levererar dessa tjänster inom överenskommen tid.

Förutom våra 10 egna konsulter har vi tillgång till experter inom moms- skatter- affärsjuridik när det behövs. Vi är medlemmar i Baker Tilly Sverige, ett nätverk av byråer med ca 600 anställda, samt har tillgång till Baker Tilly Internationals representanter i ca 120 länder.

Våra tjänster

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter osv ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra, och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Vi hjälper dig med företagets revision. Revision är en kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering, vilket gagnar ledning, ägare, personal, kreditinstitut, leverantörer och andra externa intressenter.

Vi kan även hjälpa dig med exempelvis:

 • Granskning/intyg vid olika typer av ansökningar
 • Översiktlig granskning av olika balansposter såsom t ex ett lager
 • Revisionsrådgivning i samband med bokslut och årsredovisning

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa och känsla för vad som är gångbart, som vi gärna delar med oss av till dig.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer, så vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag och företagare.

När du står inför ovisshet och förändringar – kan vi ge dig råd.
Oavsett om det handlar om planerade förändringar i ditt företag såsom generationsskifte, eller plötsliga möjligheter till bolagsförvärv kan vi med vår spetskompetens och erfarenhet guida dig till bästa möjliga utfall.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med:

 • Kostnadsreduktion
 • Företagsvärderingar
 • Partneravtal
 • Fusioner och fissioner
 • Finansiering och kassaflöden
 • Företags- och ägarstrukturer
 • Lönsamhetsanalyser
 • Företagsförvärv och -avyttringar
 • Omstruktureringar
 • Generations- och ägarskiften
 • Organisationsfrågor
 • Beräkning av kapitalbehov

Våra tjänster

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter osv ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra, och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Vi hjälper dig med företagets revision. Revision är en kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering, vilket gagnar ledning, ägare, personal, kreditinstitut, leverantörer och andra externa intressenter.

Vi kan även hjälpa dig med exempelvis:

 • Granskning/intyg vid olika typer av ansökningar
 • Översiktlig granskning av olika balansposter såsom t ex ett lager
 • Revisionsrådgivning i samband med bokslut och årsredovisning

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa och känsla för vad som är gångbart, som vi gärna delar med oss av till dig.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer, så vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag och företagare.

När du står inför ovisshet och förändringar – kan vi ge dig råd.
Oavsett om det handlar om planerade förändringar i ditt företag såsom generationsskifte, eller plötsliga möjligheter till bolagsförvärv kan vi med vår spetskompetens och erfarenhet guida dig till bästa möjliga utfall.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med:

 • Kostnadsreduktion
 • Företagsvärderingar
 • Partneravtal
 • Fusioner och fissioner
 • Finansiering och kassaflöden
 • Företags- och ägarstrukturer
 • Lönsamhetsanalyser
 • Företagsförvärv och -avyttringar
 • Omstruktureringar
 • Generations- och ägarskiften
 • Organisationsfrågor
 • Beräkning av kapitalbehov

Redovisning

Grunden för en företagare att ha god kontroll över sitt företags ekonomi är bokföringen. Förutom att tillgodose lagens krav är en god ordnad bokföring ett styrmedel för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. På byrån följer vi bokföringsbranschens rekommendationer om god redovisningskvalité, REKO. Härigenom säkerställer vi våra kunders behov av trygghet att redovisningen är upprättad enligt gällande regelverk och kan vara det styrmedel den är tänkt att vara. Den löpande redovisningen kan kompletteras med likviditets- och resultatbudgetar för att förstärka styrmedelsfunktionen. I en omvärld där förändringar sker snabbt behövs en god planering och framförhållning. 

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag. Men vi gör det varje dag, eftersom vi hjälper många företag. I regel går det därför extremt mycket fortare för oss att göra det, och därför är det den effektivaste och billigaste lösningen. På köpet får du ett professionellt snitt, och en redovisning upprättad av våra redovisningskonsulter enligt senast gällande regelverk.

Vi har tillgång till moderna hjälpmedel för en effektiv hantering och kan erbjuda fasta priser.

Exempel på tjänst: Grundpaket ”Lugn och Ro”

 • Vi sköter Ert företags bokföring, alternativt att Ni som kund gör bokföringen själv. Gör Ni bokföringen själv bevakar vi bokföringen så att det blir rätt redovisat.
 • Vi gör bokslut och inkomstdeklaration.
 • Vi håller koll på alla deadlines gentemot Skatteverket och upprättar skatteredovisningar.
 • Vi har kundmöten 2–3 ggr/år.
 • Ni får tillgång till all den kompetens som finns på byrån samt tillgång till experter inom vårt nätverk. Kort startsträcka då vi har aktuell bakgrundsinformation om företaget och dess specifika förutsättningar när det behövs.

För tjänsten ”Lugn och Ro” har vi ett fast månadspris som varierar beroende på företagets omfattning och hur mycket kunden gör själv.

Låter det intressant kan du återkomma med ytterligare information om din verksamhet, tex omfattning och vad du gör. Vi skräddarsyr ett paket för er.

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade regler. Och det ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Vår erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmodeller.

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi renodlade skattejurister som håller sig uppdaterade på skattelagstiftningen och gällande praxis. Våra konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa såväl företagare som revisions- och redovisningskollegor med specifika skattefrågor och de ser alltid till kundens specifika behov och önskemål. Målet är att varje skattebetalare ska minimera sina skattemässiga risker och betala rätt skatt i rätt land i rätt tid!

Med rätt strategi och rätt rådgivning uppnås en hållbar och långsiktig skattesituation vilket ofta leder till ökad lönsamhet. Våra skattejurister hjälper dig med frågor inom bland annat följande områden

 • Bolagsbeskattning
 • Indirekt skatt
 • Fastighetsfrågor
 • Ägarbeskattning
 • Internationell beskattning, tex transfer pricing
 • Nationell och internationell individbeskattning

Som medlemmar i Baker Tillys globala nätverk har vi även möjlighet till expertis från våra internationella kollegor.

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade regler. Och det ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Vår erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmodeller.

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi renodlade skattejurister som håller sig uppdaterade på skattelagstiftningen och gällande praxis. Våra konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa såväl företagare som revisions- och redovisningskollegor med specifika skattefrågor och de ser alltid till kundens specifika behov och önskemål. Målet är att varje skattebetalare ska minimera sina skattemässiga risker och betala rätt skatt i rätt land i rätt tid!

Med rätt strategi och rätt rådgivning uppnås en hållbar och långsiktig skattesituation vilket ofta leder till ökad lönsamhet. Våra skattejurister hjälper dig med frågor inom bland annat följande områden

 • Bolagsbeskattning
 • Indirekt skatt
 • Fastighetsfrågor
 • Ägarbeskattning
 • Internationell beskattning, tex transfer pricing
 • Nationell och internationell individbeskattning

Som medlemmar i Baker Tillys globala nätverk har vi även möjlighet till expertis från våra internationella kollegor.